CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tất cả các thông tin quý khách dùng để đăng ký tài khoản hoặc thông tin quý khách cung cấp đều được chúng tôi bảo mật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ các trường hợp

  • Chúng tôi cung cấp thông tin để bàn giao khách hàng trong khu vực cho đại lý và Đại lý.
  • Chúng tôi cung cấp thông tin của đại lý cho khách hàng trong khu vực.
  • Các bên thực hiện dịch vụ liên quan trong quá trình làm việc và chuyển giao sản phẩm như: vận chuyển, giao/nhận hàng hóa, dịch vụ thanh toán, thu hộ/chi hộ…
  • Các cơ quan có thẩm quyền của chính quyền khi có yêu cầu

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong muốn nhận được sự hợp tác cũng như đồng hành cùng quý đối tác!